Ułatwienia dostępu

Rusza kolejna edycja Uniwersytetu dla Kobiet Aktywnych!

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

ULKA – Uniwersytet Ludowy Kobiet Aktywnych

projekt realizowany przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy  w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem programu ULKA jest: przygotowanie do pełnienia roli aktywnych obywatelsko, lokalnych liderek, świadomych swoich zasobów, inspirujących się w swoich działaniach dziedzictwem kulturowym Kaszub i Pomorza.

W ramach programu ULKA zapewniamy uczestniczkom następujące wsparcie:

 • 70 godzinny program szkoleniowy
 • Wsparcie mentorów w przygotowywaniu i realizowaniu mikroprojektów opracowanych przez uczestniczki (ok. 60 godzin łącznie)
 • Wsparcie doświadczonego Edukatora w całym procesie kształcenia oferowanym w ramach projektu.
 • Wsparcie finansowe realizacji 4 wybranych mikroprojektów do 2 250,00 każdy. 
 • Aktywny udział w konferencji finalizującej program Uniwersytet Ludowy Kobiet Aktywnych – nasz głos”.

 

Rekrutacja do dnia: 20 kwietnia 2022r. godz. 9:00

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy osoby zainteresowane o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się pod linkiem:

https://forms.gle/Y3nJk91kd1dowKw37

Zasady rekrutacji:

 1. W projekcie może wziąć udział 12 kobiet poszukujących ścieżek rozwoju osobistego m.in. poprzez działania wspólne i aktywność w środowisku lokalnym.
 2. Uczestniczki projektu muszą posiadać miejsce zameldowania lub zamieszkania na obszarze województwa pomorskiego.
 3. Preferowane do udziału w projekcie będą następujące osoby:
 • Kobiety, które mają niewielkie doświadczenie w aktywności na rzecz środowiska lokalnego i które deklarują chęci zaangażowania się w sprawy lokalne;
 • Kobiety tzw. „przyjezdne” (m.in. z Trójmiasta i innych zakątków Polski)
 • Kobiety, które chcą realizować zadania (mikroprojekty) mające na celu popularyzowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz publicznym.

Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie w dniu 25 kwietnia 2022r. przekazana wybranym kandydatom drogą elektroniczną, telefonicznie lub przez sms.

Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.

Szczegóły dostępnie w regulaminie poniżej.