Ułatwienia dostępu

Zapraszamy na kurs podstawowy
„Nowe formy i przestrzenie animacji”

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Serdecznie zapraszamy na

kurs podstawowy „Nowe formy i przestrzenie animacji”

na Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy w ramach projektu „Nowe przestrzenie kultury”.

Kurs „Nowe formy i przestrzenie animacji” to praktyczny program łączący metodykę grundtvigiańskiego uniwersytetu ludowego (wspólnota ucząca się oraz dialogiczność) z elementami pedagogiki intuicyjnej włączającej elementy ruchu i zabawy a także metodyki uczenia się w działaniu i technik wspomagających dobrostan i odporność animatorek/ów.

Kurs „Nowe formy i przestrzenie animacji” to 60.godzinne stacjonarne szkolenie, które będzie zrealizowane w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy oraz w wybranej społeczności / wsi, gdzie się odbędzie część praktyczna kursu mająca na celu doświadczenie realnego działania animacyjnego z konkretną grupą/miejscem.

W roku 2024 ofertujemy 1. edycję kursu dla 12. osobowej grupy.

Kurs jest adresowany do osób dorosłych praktykujących lub chcących praktykować w animacji społecznej w tym m.in. – animatorek/ów, instruktorek/ów, nauczycielek/li, pedagożek/gów szkolnych, osób pracujących w świetlicach, domach kultury i bibliotekach publicznych, działających w organizacjach pozarządowych (formalnych i nieformalnych), absolwentek/ów Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego.

Terminy:

Program szkoleniowy zostanie zrealizowany w formie 2 stacjonarnych zjazdów w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy w terminach:
– 1 zjazd: 18 – 21 kwietnia 2024
Zajęcia rozpoczynać się będę w czwartek o godzinie 10.00, a kończyć się będą o godz. 13.00 w niedzielę.
– 2 zjazd: 09 – 12 maja 2024
Zajęcia rozpoczynać się będę w czwartek o godzinie 10.00, a kończyć się będą o godz. 13.00 w niedzielę.

Kaszubski Uniwersytet Ludowy zapewnia:
– realizację zajęć przez doświadczonych trenerów – praktyków,
– materiały dydaktyczne,
– pełne wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach 2osobowych z łazienkami,
– wsparcie mentorskie,
– korzystanie ze zbiorów biblioteczki.
– zaświadczenie o ukończeniu kursu

Uczestnicy/uczestniczki przyjęci do udziału w kursie są zobowiązani do wniesienia wpisowego na częściowe pokrycie kosztów organizacji kursu w wysokości: 525,- zł,  z terminem zapłaty do: 8 kwietnia 2024 roku.

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego 

Odbiorca: Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Konto nr: 26 1160 2202 0000 0000 4746 3115

Adres odbiorcy: Wieżyca 1, 83-315 Szymbark

Tytuł przelewu: „Kurs animacji – imię i nazwisko”. 

Informujemy, że w przypadku opłacenia kursu przez podmiot delegujący, wystawiamy faktury VAT na wskazany podmiot.

Rekrutacja do dnia: 25 marca 2024 r.

Prosimy osoby zainteresowane o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się pod linkiem:

https://forms.gle/dQFE2Wa2gvhERowy6

Zasady rekrutacji:

  • W każdej edycji kursu może wziąć udział 12 osób dorosłych.
  • Preferowane do udziału w kursie będą osoby działające w środowiskach wiejskich i małych miast.
  • Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 5 marca 2024r. i trwać będzie do 25 marca 2024 r.
  • Formularze zgłoszeniowe są udostępnione w wersji on-line
  • W przypadku zgłoszenia się większej, niż zakładana, liczby osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie do dnia 28 marca 2024r. przekazana wybranym kandydatom drogą elektroniczną, telefonicznie lub przez sms.
  • Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.

Dane kontaktowe

Osobą do kontaktu w sprawie szkolenia jest:

Sulisława Borowska, nr tel. 603 991 705, sulinab@kul.org.pl

Zadanie realizowane w ramach zadania „Nowe przestrzenie kultury” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Szczegóły dostępnie w regulaminie poniżej.