Wiejskie Kuźnie Pamięci

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Wieś kaszubska gwałtownie się zmienia. Coraz częściej społeczności wiejskie postrzegają się jako złożone z „miejscowych” i przyjezdnych”. Obie te grupy traktują się z nieufnością. Gubi się potencjał wynikający z łączenia kapitałów (wiedzy, relacji, pamięci itp.) obu tych grup, które powinny budować lokalny kapitał społeczny.

Wiejskie Kuźnie Pamięci łączą edukację kulturalną z praktyką organizacji lokalnych, często sąsiedzkich wydarzeń nawiązujących do śladów przeszłości.

Pierwsze Kuźnie powstały w 2020 roku, jako rezultat projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Kultury MKiDN, w Hopowie-Sławkach, Mściszewicach i Kościerskiej Hucie.

W latach 2021-22 będziemy wspierać:

  • edukację nowych Re@animatorek/Re@nimatrów, którzy podejmą się organizacji kolejnych 3 wydarzeń Wiejskich Kuźni Pamięci – kurs i praca animacyjna ze wsparciem KUL i sieci WKP,
  • współpracę i wsparcie lokalnych środowisk wokół istniejących Wiejskich Kuźni Pamięci – sieć WKP,
  • promowanie idei integracji i animacji sąsiedztw wokół pamięci i lokalnego dziedzictwa przeszłości.

Dzięki wsparciu Programu PWRUL będziemy kontynuować i rozwijać ideę Wiejskich Kuźni Pamięci. 

Więcej o idei i dotychczasowych doświadczeniach w poniższej publikacji. (plik pdf do pobrania 8 Mb)

GALERIA

ZOBACZ NA NASZYM KANALE YOUTUBE

Aktualności